Pravidla Čtrnáctka-pozice Směrnice Doplněk k pravidlům Specifikace stolů Soutěžní řád


Čtrnáctka - zvláštní situace při stavění trojúhelníku
doprovodná grafická schémata k paragrafu 4.8 Světových standardizovaných pravidel (tabulka "Co dělat, když")

Pozice 1: Čtrnáctá i patnáctá koule byly potopeny:

Staví se kompletní trojúhelník; bílá koule zůstává v původní pozici.

 

Pozice 2: Patnáctá koule brání v postavení trojúhelníku, bílá leží kdekoliv mimo trojúhelník i přední bod:

Patnáctá koule se umístí na přední bod; bílá koule zůstává v původní pozici.

 

Pozice 3: Patnáctá koule brání v postavení trojúhelníku, bílá blokuje přední bod:


Patnáctá koule se umístí na středový bod; bílá zůstává v původní pozici.

 

Pozice 4: Bílá i patnáctá koule brání v postavení trojúhelníku:


Staví se kompletní trojúhelník; bílá se hraje odkudkoliv ze záhlaví.

 

Pozice 5: Bílá koule brání v postavení trojúhelníku, patnáctá koule leží mimo záhlaví:

Patnáctá koule zůstává v původní pozici; bílá koule se hraje odkudkoliv ze záhlaví.

 

Pozice 6: Bílá koule brání v postavení trojúhelníku, patnáctá koule leží v záhlaví:

Patnáctá koule zůstává v původní pozici; bílá se umístí na přední bod a hraje se v libovolném směru.

 

Pozice 7: Bílá koule brání v postavení trojúhelníku, patnáctá koule blokuje přední bod:

Patnáctá koule zůstává v pozici; bílá koule se umístí na středový bod.

 

Pozice 8: Bílá koule brání v postavení trojúhelníku, patnáctá koule je potopená:

Staví se kompletní trojúhelník; bílá koule se hraje odkudkoliv ze záhlaví.

 

Poznámky ke zvláštním pozicím při vracení koulí na stůl ve čtrnáctce:

Poznámka-1: Osm výše uvedených grafů v souhrnu pokrývá všechny případy, podchycené tabulkou "Co dělat, když", která je nedílnou součástí standardizovaných světových pravidel (viz jejich paragraf 4.8 - Zvláštní situace při stavění koulí).

Poznámka-2: Vracení nelegálně potopených koulí při faulu řeší pravidlo 1.4 Nastavování koulí: "Koule jsou nastavovány (vraceny do hry na stůl) na podélnou čáru (na dlouhou osu stolu) co nejtěsněji k zadnímu bodu a mezi zadní bod a zadní mantinel, a to bez pohnutí překážejících koulí. Když vracená koule nemůže být nastavena na zadní bod, měla by být nastavena do kontaktu (je-li to možné) s příslušnou překážející koulí. Pokud však bude bílá koule sousedem nastavené koule, neměla by být koule nastavena do kontaktu s bílou; malá mezera musí být zachována. Je-li celá podélná čára až k zadnímu mantinelu blokována jinými koulemi, nastaví se koule před zadní bod co nejtěsněji k němu."

Poznámka-3: Nastavování koulí pro hru po faulu zná ještě jednu situaci na stole (pravidlo 1.5 Hra z ruky): "Zahrává-li hráč z ruky v záhlaví a všechny legální cílové koule se nacházejí v záhlaví, smí požádat, aby legální cílová koule, která se nachází nejblíž k přední čáře, byla přemístěna k zadnímu bodu (viz 1.4). Pokud dvě nebo více koulí jsou ve stejné vzdálenosti od přední čáry, může hráč určit, která z nich má být takto přemístěna. Cílová koule, stojící přímo na přední čáře, je hratelná."
(při hře z ruky v záhlaví se nesmí hrát přímo na barevnou kouli v záhlaví - viz pravidlo 6.11 Vadná hra ze záhlaví)