Zpět

Cvičení 1 Mighty X - follow

Cvičení 2 Mighty X - half draw

Cvičení 3 Long spot shot

Cvičení 4 Alexander the Great